* Yılların birikimi ve tecrübesi yepyeni bir binada, yepyeni bir isimle ve çok farklı bir sinerji ile ortaya çıkıyor.

* "Çocuk Esastır". Herşey onların çok yönlü gelişimini desteklemek, sağlıklı, mutlu, yeterli birer birey olmalarını sağlamak üzere düzenlenir. 

* Tüm çalışanlar konusunun eğitimini almış uzmanlardır.

* Çocukların gelişimleri sürekli olarak takip edilir ve değerlendirmeler velilerle paylaşılır. <%dim rs set rs=server.CreateObject("adodb.recordset") sqli="select * from duyuru order by id desc" rs.open sqli,conn,1,3 while not rs.eof%>
<% rs.movenext wend %>
<%=rs("baslik")%>
<%=rs("duyuru")%>
Sınıfların Resim Galerisi   Videolar
   
 
Tasarım & Kodlama : N Ajans