Anaokulumuzda 3–5 yaş arasındaki çocuklara eğitim verilir. Eğitim düzeyi, becerileri, yetenekleri, kişilik özelliklerindeki farklılıkları dikkate alırız. Amacımız, çocuğu olduğu noktada kabul etmek ve onun bu noktadan başlayarak gelişmesine destek olmaktır.

• Çocuklar yaşayarak öğrenirler. Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları “aktif öğrenmeyi” destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

• Çocukların keşfetmesi ve gelişmesi ancak güvenli ortamlarda mümkündür. Günlük programımızı ve fiziksel ortamımızı çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak üzere düzenledik.

• Çocuklar yaşayarak öğrendiklerinden bizim için “sonuç” değil “süreç” önemlidir. Hedefimiz çocukların ürünlerinin güzel olması değildir. Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif almasını ve böylelikle bir şeyler öğrenmesini önemseriz.

PROGRAMIMIZ
Göznurum Anaokulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Programı ile Çoklu Zeka ve Değerler Eğitimi Programını harmanlayarak uygulamaktayız.

Uyguladığımız programda çocuklarımız için yaş ve gelişim özelliklerine göre tüm gelişim alanlarını kapsayacak amaçlar ve kazanımlar belirlenmiştir. Okul içindeki tüm uygulamalarımız ve tüm branş derslerimiz çocuklarımızın bu kazanımları elde etmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir.

Günlük programımızın özelliği basit, düzenli ve sürekli uygulanan bir program olmasıdır. Çocuklarımız her gün birbirini düzenli ve aynı şekilde takip eden etkinliklerin sayesinde günlük programı öğrenir böylece belirsizlik yaşamazlar. Gün içinde “bundan sonra ne olacak?” belirsizliğini yaşamadıkları için kendilerini güvende hissederler. Program sıralamamızda çocuklarımızın “aktif/ pasif, inisiyatif alan/ komutlara uyan” oldukları konumlar dengelidir.

Göznurum Anaokulu’nda "Yaşayan İngilizce" adı verilen bir program uygulanır. İngilizce her gün yapılan derslerin de ötesine geçerek gün içinde tüm faaliyetlere nüfuz eder. Çocuklarımız alıcı dil gelişiminin en hızlı olduğu bu dönemde İngilizceyi farkında bile olmadan öğrenirler.


BRANŞ DERSLERİMİZ:
Okulumuzdaki tüm uygulamalar gibi branş derslerimiz de çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Tüm branş derslerimiz bu ortak amaca hizmet etmek üzere düzenlenmekte ve çocuklarımızın yaşlarına göre belirlenmiş kazanımlara göre planlanmaktadır.

İngilizce: Okumuzda uygulanan “Yaşayan İngilizce” programımız çerçevesinde farklı uygulamalar gerçekleştirilir. Her yaş grubumuzda ve her gün İngilizce dersimiz mevcuttur. İngilizce öğretmenimiz derslerin dışında da günlük aktivitelere katılır ve bu süreçte hiç Türkçe kullanmadan çocuklarımızla İngilizce iletişim kurar. Bunun dışında anadili İngilizce olan bir başka öğretmenimiz de haftanın iki günü okulumuzda çocuklarımızla değişik etkinlikler yürütür ve İngilizcenin günlük hayatın bir parçası olmasını sağlar.

 

Müzik: Okul öncesi çocuklar müziği sever, isteyerek şarkılar söylerler. Ancak zamanla, büyüdükçe bundan uzaklaşmaya başlarlar. Biz onların her zaman müzikle iç içe olmalarını istiyoruz. Farklı müzik aletleri, farklı ritimlerle müziği hayatlarının bir parçası yapıyoruz.

 
 
Tasarım & Kodlama : N Ajans