ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - NTU
1885 yılında kurulan Ulusal Teknik Üniversitesi "Kharkiv Politeknik Enstitüsü"  Ulusal Havacılık ve Uzay Üniversitesi ,Kharkiv Havacılık Enstitüsü, Radyo Elektronik Kharkiv Ulusal Teknik Üniversitesi, Mühendislik Kharkiv Devlet Üniversitesi, Ulusal Doğu-Ukrayna Mimarlık Üniversitesi ve Sumy Devlet Üniversitesi ve dahil olmak üzere altı kurucusu  vardır. 

NTU en yüksek IV düzeyde akredite , tam zamanlı olarak 95 uzmanlık dalında ve uzaktan eğitim yoluyla da 69 uzmanlık dalında eğitim vermektedir.

*2000 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanı Kararnamesi üniversite Ukrayna Ulusal Yükseköğretim Kurumu  statüsü,

*2010 yılında kendi kendini yöneten (otonom) Araştırmacı Ulusal Üniversite statüsü aldı.  

Bugün NTU  bünyesinde 5600 öğrenci tam zamanlı, 4500 den fazla öğrenci uzaktan eğitim yoluyla eğitim görmektedir. 

NTU  yağlar ve yağların yedek türbin, kazan ve reaktör mühendisliği, elektrik, kablo ve kapasitör teknolojisi, teknoloji gibi alanlarda mühendis yetiştiren Ukrayna'daki tek yüksek öğretim kurumudur.
    
Üniversite bünyesinde 19 tam zamanlı fakülte, idari birimler, Uzaktan Eğitim Merkezi, Üniversite Öncesi Eğitim Merkezi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Hazırlık Merkezi, yeni bilim ve teknoloji geliştirme merkezleri, üç araştırma ve tasarım enstitüsü ve Disiplinlerarası Enstitü barındırmaktadır. 
   
Öğrencilerin, üniversite öncesi profesyonel odaklı eğitim formları ve yöntemleri seçimlerini , iyileştirilmesi ve  geliştirilmesinin etkinliğini sağlamak için Üniversite Öncesi Eğitim Merkezi bulunmaktadır.Öğrencilerin bağımsız testlere hazırlayanı ve Izyum, Balakleya, Poltava, Berdyansk şehirlerinde şubeleri olan merkezlerde aynı zamanda hazırlık kursları bölümü bulunur.Katılımcılar Entegre Eğitim, Ekonomik Bilişim Fakültesi ve Yönetimi, Chernovtsy Fakültesi Fakültesi nin yanı sıra NTU nun diğer seçkin eğitim kurumlarının işbirlikleri ile kurs alırlar.
Üniversite multidisipliner HEI olarak gelişmektedir. Üniversitede 92  bölüm blunmkata olup, son 5 yılda Aracı Üretim, Konsolide Bilgi, Kalite, Standartlaştırma ve Sertifikasyon, Sosyoloji de dahil olmak üzere 8 yeni uzmanlık eklenmiştir.

NTU mezunlarına iş olanakları sağlanması için iki aşamalı  bir sistem vardır. Bölümler özel işletmelerle aktif bir iletişim halinde olduğundan bölümlere gelen taleplere müracaat edilebilmektedir.
Departmanlar, her bahar,eğitimin son yılında mezunların sunumlarını yapmak için özel sektör temsilcilerini  davet  eder.Yapılan istatistiklere göre profesyonel. anlaşmaları çerçevesinde mezunlarının % 95'inden fazlası iş bulmuştur.

NTU Kariyer Merkezi 2004 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezin amacı, öğrencilerin aktif iş arama ve seçimlerine yardım etmektir.Merkezde öğrencilerin eğitim ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel işverenler hakkında bilgi bulunabilir.Öğrencilerin özgeçmiş ve mülakat hazırlıklarında yardımcı olur. Kariyer Merkezi, aynı zamanda farklı işletmelerde mevcut boş pozisyonlar hakkında bilgi öğrencilere sağlar.


NTU eğitim sürecinin iyileştirilmesi yanı sıra uzman eğitimlerinin içeriklerinin modernleşmesine özel bir önem vermekte ve radikal bir sistem yaklaşımı göstermektedir.  Ukrayna, müfredatını BDT ülkeleri, ABD önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü), Avrupa (Magdeburg Teknik Üniversitesi) ile  karşılaştırmalı analizini yaparak, uzman yeterliliklerinini insani, doğal ve matematiksel olmanın yanı sıra teknik bilgilerinin optimum kombinasyonu için  mantıksal yapı-ve-programlarının oluşturulması konusunda yeni müfredat  geliştirilmiştir.

Üniversite de geliştirilen müfredat,yüksek mühendislik eğitiminin insan odaklılığına yönelik  modern mühendis davranış stratejisi ve öğrencilerle eğitim çalışmalarını birleştiren bir kavramdır. Son birkaç yıldır yeni müfredata göre üç düzeyde uzman eğitim oirlelmuştur: Profesyonel lisans (4 yıllık eğitim), Uzman / (1.5 yıl) ve master (2 yıl).

NTU bu gün, 2005 yılında katıldığı Bologna Deklarasyonu ilkelerini (Avrupa Üniversiteler Şartı) somutlaştıran ve geliştiren bir Üniversitedir.

Üniversite eğitim süreci içine ısrarla bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojilerini katmış olup, üniversitenin ağına ve Internet'e bağlı 2500 den fazla, modern bilgisayarların bulunduğu 101 bilgisayar sınıf vardır.

Disiplinlerarası İleri Eğitim Enstitüsü temelinde oluşturulan mezuniyet sonrası eğitim  mühendislik eğitimi devam eden sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu "Ekonomik Sibernetik", "Muhasebe ve Denetim", "Organizasyon Yönetimi" ve "Fikri Mülkiyet" uzmanlık "Fikri Mülkiyet" altında paralel eğitim olanakları sağlar.

İyonosfer Enstitüsü NTU nun bir parçası olup, eşsiz bir gözlemevine sahiptir.Ekipman ve araştırma olanaklarını dünyanın önde gelen enstitülerinden Molniya iyonosferAraştırma ve Tasarım Enstitüsü ile paylaşılmaktadır.Elektroteknik cihazların testleri için Ukrayna  da sertifikalı tek  merkez olan  Impulse tarafından akredite edilmiştir.
Günümüzde yaklaşık30 ülkeden 1300 yabancı öğrenci Üniversite de eğitim görmektedir. bağla

Üniversite bünyesinde çalışanların, öğrencilerin ve öğretim üyelerininin ihtiyacı olan araştırma,konaklama, sağlık ve medikal tedavileri sağlamaya izin veren gelişmiş altyapısı ile teknik tabanı vardır .

Üniversite de 8000 kişilik 13  adet yurt binası vardır.Bunlar  7 bloktan oluşur içerisinde iki yüzme havuzu, 14 spor salonu,  dans ve sergi salonları ile 2 adet  spor ve sağlık kamp vardır. Chuguyiv kenti yakınlarındaki başka bir kampüste biri 300 diğeri 200 kişilik yurt,100 yataklı preventorium 1700 kişilik bir kantin 8 okuma odalı kütüphane vardır;kütüphanede 2 milyonun üzerinde kitap bulunur.
ULUSLAR ARASI AKADEMİK İLİŞKİLER


 NTU uluslar arası akademik lişkilerini pekiştirmek ve Hollanda, Almanya, Polonya, Rusya, Romanya, Slovakya, ABD, Macaristan, Fransa, İsveç, Vietnam, Gürcistan, Tacikistan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Büyük Britanya, Vietnam, Yunanistan, Danimarka, Estonya, Hindistan, İspanya, İtalya, Çin, Kore ve diğer ülkeler dahil dünyanın 33 ülkesindeki  108 yabancı ortağı ile olan temaslarını genişletmeye devam etmektedir.

En dinamik ve verimli ilişki Magdeburg Otto-von-Guericke Üniversitesi (Almanya), Klagenfurt Üniversitesi (Avusturya), Üniversite Michel de Montaigne Bordo (Fransa), Miskolc Üniversitesi (Macaristan), Patrician Üniversitesi (Romanya), Üniversitesi Iowa (ABD), Manchester Üniversitesi (Büyük Britanya), Hamburg Eyalet - Garburg Teknik ÜniversiteSİ (Almanya), Atina (Yunanistan) Ulusal Teknik Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi (Almanya) ile geliştirilmiştir.

NTU Rektörü Prof. L. Tovazhnjansky nin 2005 Eylül ayında Avrupa Bolonian Üniversitesi (İtalya) da Üniversiteler Büyük Şartı ( «Magna Charta Universitatum) nı imzalaması  üniversite için önemli bir aşama olmuştur.Üniversite  2007 Mart ayında eşit bireysel üye olarak Avrupa Üniversiteler Derneği ne üye olmuştur. 2007 Eylül ayından bu yana Karadeniz Ülkeleri Üniversiteleri Ağı'nın, 2009  Mart ayından itibaren üye Avrasya Üniversiteleri Derneği nin bir üyesidir.Bu gelişmeler NTU nun Dünya da Birleşik Avrupa da eğitim  veren üniversitelerin entegrasyonu için önemli bir adım olmuştur.

Farklı uluslararası fonları ve programları tarafından verilen uluslararası hibe sayısı NTU nun  tanınınırlığına tanıklık eder. Bu programın amacı, Ukrayna da eğitim alanındaki yatırımların Dünya ekonomik sistemi ile entegre olmasını cazip hale getirmektir.

Üniversitede kendi kaynaklarından finanse edilen toplam 3.5 milyon Euro tutarında 28 uluslararası bilimsel proje  uygulanmaktadır. Bunlardan 18 tanesi eğitim,10 tanesi araştırma projesidire..

İş ortaklarının eğitim ve araştırma projelerinin hazırlanması için araştırıcı bulmak gibi desteklerin sağlanması  için  Hamburg Teknoloji Üniversitesi girişimiyle NTU nun Uluslararası İlişkiler Bölümü temelinde Konsorsiyum Koordinasyon Merkezi EC-Ukrayna  kurulmuştur.Merkez  "Liseler konsorsiyumu ile sürekli koorddineli çalışmaktadır.Projenin başarılı sonuçlanmasından sonra Konsorsiyum Koordinasyon Merkezi  NTU tarafından resmen Uluslararası İlişkiler Bölümü nün yapısal birimi oldu.Adı  2008 yılında Merkez Fundraising Grubu olarak değiştirildi.Grubun en önemli işlevleri arasında koordinasyon, planlama, ortak ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleştirilmesi vardır. Grup üyeleri, uluslararası eğitim ve bilimsel programlara katılım olanakları hakkında bilgi dağıtımı yoluyla üniversitede bilgilendirici ve danışmanlık tabanı oluşturmak adına bir veri tabanı oluşturmuştur. .

2003 yılında makine mühendisliği ve elektromekanik mühendisliği öğrencileri için Magdeburg Otto-von-Guericke Üniversitesi (Almanya)  teknik departmanı desteği alınmaktadır. Bölümün en iyi öğrencileri Alman yüksek öğretim kurumlarında eğitim alabilmektedir.
NTU bünyesindeki yabancı vatandaslar için hazırlık amaçlı Ukrayna-Fransa Merkezi ile Ukrayna-ABD İş Merkezi  Fransa ve  ABD ile koordineli olarak enerji ve integral teknolojileri konularında bu ülke şirketlerinde yöneticilik yapabilecek işlevde yönetici hazırlamayı hedeflemiştir.

Üniversite de yılda 30'dan fazla uluslararası bilimsel - teknik konferans, uluslararası büyük forumlar, sunumlar ve sergiler yapılmaktadır,Üniversite sürekli yurt dışı fuarlara katılmaktadır.

her yıl 400'den fazla akademisyeni, çalışanı, eğitmeni, öğrenci ve üniversitenin lisansüstü öğrencileri,yurtdışındaki eğitim ve dil kurslarına,konferanslara,sempozyumlara ve bilimsel çalışmalara katılmaktadır.Üniversiteye her yıl 300'den fazla yabancı uzman, öğrenci ve post-mezun  alınmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü1980'den beri faaliyettedir.

üniversite bölümlerinin ve alt bölümlerinin koordinasyonu ile gelişimlerini sağlayarak
 uluslararası projeleri uygulamayı,  yurtdışında bulunan yüksek eğitim ve firmaların kurumları ile sözleşme yaparak öğretmenler, post-mezunları ve öğrencileri uluslararası değişim programları koordine etmeyi,  Bilgi - danışmanlık hizmetleri vermeyi, sınır hizmetlerinin verilmesini ve yabancı belgelerin işlemlerinin idaresinin eğitimi hedeflemiştir.

Yaz dil kursu organizasyonu ile öğrenciler Fransa, Macaristan, Romanya, Polonya, Almanya ya dil öğrenmeye gidebilmektedirler.

Ukrayna'da yüksek okula girmek için yabancı öğrenciler için gerekli belgeler:

Standart başvuru formu
Eğitim belgesinin aslı veya fotokopisi (çeviri noter tasdikli olması gerekir 
Bir yabancının geldiği ülkenin resmi sağlık organı tarafından tasdikli sağlık durumu hakkında tıbbi sertifika iki aydan fazla Medicare sağlayan sigorta poliçesi. doğum hakkında belgenin kopyası;
60 x40 mm 6 fotoğraf;
Tüm belgeler Ukrayna Büyükelçiliği'nde tasdik ve Ukrayna veya Rus dilinde tercüme edilmelidir.

BÖLÜMLER

MEKANİK & TEKNOLOJİ  FAKÜLTESİ
* Metal işleme  bölümü
. Döküm üretim bölümü
. üretim süreçleri ve Bigisayar teknolojisi entergrasyon bölümü
. malzeme bilimi bölümü
. Bilgi teknolojileri tasarım bölümü

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ
. makine mühendisliği Teknolojisi
. Ara  üretim teknolojileri
. Metal kesme tezgahları, aletler ve sistemler
. Otomatik Proses Kontrol sistemleri
. Hidrolik ve pnömatik makineler
. Kaldırma-ve-değiştirme, inşaat, yol yapımı, arazi ıslahı makineleri ve ekipmanları
. Kalite, standardizasyon ve sertifikasyon

GÜÇ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ
. Kazanlar ve reaktörler
. Turbo makine
. Termal fizik
. Hidrolik ve pnömatik makineler
. Hidroelektrik mühendisliği
. Ekipman petrol ve gaz endüstrisi
. Isı ve elektrik mühendisliği
. Güç üreten Yönetimi
. Bilgisayar destekli teknoloji
. Süreç ve üretim

ULAŞIM ENDÜSTRİSi MÜHENDİSLİĞİ
. Araçaların Elektronik sistem entegrasyonu
. Tekerlekli paletli araçlar bölümü
. Askeri Tekerlekli paletli  araçlar bölümü
. İçten yanmalı motorlar bölümü
. Özel Demiryolu araç teknolojileri bölümü
. Elektriki ulasım bölümül
. Motorlu taşıt ve otomotiv endüstrisi tasarım
 . Bilişim teknolojisi

  FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 
. Bilgi işlem mekaniği tasarım bölümü
 . Bilgi teknolojileri
. Uygulamalı matematik

. Aero hidrodinamik

 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE YÖNETİM MÜHENDİSLİĞİ
. Sürüm sistemleri ve teknolojisi
. Bilgisayar yazılım sistemleri bölümü
* Uygulamalı matematik
. Sistem analizi ve yönetimi
. Sosyal medya bilimi
. Yorumlama bölümü
. Proje Yönetimi

İKTİSAT FAKÜLTESİ
. Muhasebe ve denetim
. Girisim  Ekonomisi
. Pazarlama
. organizasyonun yönetimi
. Fikri mülkiyet
. Yenilikçi faaliyetin Yönetimi
. Yatırım Yönetimi

İŞLETME  VE FİNANS  FAKÜLTESİ
. organizasyonun yönetimi
. Dış TİCARETi Yönetimi
. Finans
. Vergilendirme
. Sosyal bilimler bölümü

FİZİKO-TEKNİK FAKÜLTESİ
. Fiziki malzeme bilimi
. Dondurucu teknolojisi ve teknikleri
. Yüksek gerilim ateşleme ve elektro fizik Teknolojisi bölümü
. konvansiyonel olmayan güç kaynakları

ELEKTRİK MAKİNA SANAYİİ MÜHENDİSLİĞİ
. Elektrik makine ve cihazlar
. Elektrikli ev ekipmanları BÖLÜMÜ
. tahribatsız muayene sistemleri ve   Ekipman 
. Bilimsel, analitik, ekolojik ekipman ve sistemleri
. Elektrik enerjisi sistemi
. Fiziksel ve biyomedikal elektroniği
. elektrik tahrik ve Elektromekanik sistemleri otomasyonu bölümü
ELEKTRİK MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
. Elektrik santrali
. Elektrik sistemleri ve zincirler
. Üretim kontrol ve elektrik enerjisi dağıtımı Sistemleri bölümü
. Yüksek gerilim ateşleme Teknolojisi ve elektro fiziği
. Güç yönetimi

 OTOMASYON VE OTOMASYON  ARAÇLARI FAKÜLTESİ
. Damper(kaldırma)  kontrol sistemleri bölümü
. Biyomühendislik ve tıbbi cihazlar bölümü
. Bilgi-ölçüm sistemi
. Metroloji ve ölçüm teknikleri
. Radyofizik ve elektronik
. Özel bilgisayar sistemleri

  BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
. Bilgisayar tabanlı sistemler ve network
. Programlama sistemleri
. Özel bilgisayar güdümlü sistemler
problem çözücü zeka sistemleri
*Bigi toplama sistemleri
. Telekomünikasyon sistemleri ve network
. Fikri mülkiyet
. Video-ses ve sinematografik mühendisliği

  INORGANİK MADDELER TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
inorganik madde Kimya  teknolojileri bölümü
. Teknolojik elektrokimya
*Nadir bilesen ve maddeler Kimya  teknolojisi
. Ametal,silikat ve ısıya dayanıklı materyal Kimyasal teknolojileri bölümü

  ORGANİK MADDELER  TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Organik maddelerin  Kimyasal teknoloji
. yüksek molekül bileşikler  Kimyasal teknolojisi
. Yakıt ve karbon bazlı malzemeler Kimyasal teknoloji
. Petrol ve gaz geri kazanım
. Yağların ve yağ ikame maddelerTeknoloji
. Fermantasyon ve  şarap üretim teknolojisi
. Endüstriyel biyoteknoloji
. biyoaktif  bileşik  Biyoteknolojisi

  İNTEGRAL TEKNOLOJİ VE UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ
. Kimyasal üretim ve inşaat proses ekipmanları bölümü
.  gıda sanayi donatım malzeme ve prosesleri bölümü
. Ekoloji ve çevre kontrolü
. yüksek moleküllü maddelerin kimyası
. Polimer Teknoloji
. Bilgisayar teknolojisi ve  üretim süreçleri  bölümü
. Teknolojik süreçlerin  otomasyonu
İKTİSADİ BİLİMNLER  VE YÖNETİM FAKÜLTESİ
. Pazarlama
. İktisafdi sibernetik
. organizasyonun yönetim

 
 
Tasarım & Kodlama : N Ajans